help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 mei 1951 tot wijziging, wat betreft het vredegerecht van het kanton Zandhoven, van het koninklijk besluit van 15 januari 1928, tot vaststelling van het aantal en de duur der gewone terechtzittingen van de vredegerechten en politierechtbanken, alsmede van de dagen en van de uren waarop de griffies van die rechtbanken toegankelijk zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/05/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/1951
Pagina:4228
Advies van de Raad van State 1923