help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 maart 1951 tot wijziging van het besluit van de Regent van 5 september 1946 waarbij een ambt van directeur wordt opgericht in de Dienst Personeel en Algemene Zaken, en het ambt van afdelingshoofd wordt afgeschaft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 14/04/1951
Pagina:2742
Advies van de Raad van State 1795