help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen "topsport" Algemeen en technisch secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/2006
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/2006
Editie:2
Pagina:21195
Advies van de Raad van State 39811
Inwerkingtreding / Uitwerking Vanaf het schooljaar 2006-2007 (DVO 02/06/2006, BS 13/07/2006, p. 35144, art. 3)

Periode van geldigheid van 01/09/2006 tot ...
Opmerkingen Bekrachtigd bij DVO 02/06/2006 (BS 13/07/2006)