help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 april 1988 tot vaststelling, voor 1988, van het aandeel van elke openbare financiële instelling in het bedrag dat overeenkomstig artikel 31 van de herstelwet van 31/70/84 in de Schatkist dient te worden gestort


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1988
Pagina:6945
Advies van de Raad van State 18493
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1988