help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 februari 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/02/2006
Pagina:9264
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2006 toegekende voordelen van alle aard.


Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot 01/01/2007