help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 januari 2006 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake gelijkstelling van winstbewijzen met gestort kapitaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/2006
Editie:1
Pagina:9119
Advies van de Raad van State 38425
Inwerkingtreding / Uitwerking In de mate dat de bepalingen betrekking hebben op winstbewijzen zijn de bepalingen van deze wet van toepassing op winstbewijzen uitgegeven vanaf 1 januari 2005.
Onder voorbehoud van het eerste lid, treedt deze wet in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot ...