help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 3 maart 1950 tot schorsing van de toepassing, ten gunste van de personeelsleden die gedemobiliseerde militairen zijn, en wier lichamelijke onbekwaamheid voortvloeit uit kwetsuren of ziekten opgelopen tijdens de mobilisatie van het leger, van het koninklijk besluit van 30 maart 1939, betreffende de terbeschikkingstelling van het Rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/1950
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/03/1950
Pagina:1866
Advies van de Raad van State 825