help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 augustus 1975 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bevoegdheidsconflicten van de Raad van State


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/08/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/10/1975
Pagina:13134
Advies van de Raad van State 12276
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/10/1975 tot ...