help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 houdende de vaststelling van de toegang tot het GRB en de voorwaarden voor het gebruik van de in het GRB opgenomen grootschalige referentiegegevens, voor wat betreft de deelnemers aan GIS-Vlaanderen en de netbeheerders van fysieke leidingnetten


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 20/05/2005
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/06/2005
Page:29818
Avis du Conseil d'Etat 38306
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 08/07/2005 au ...