help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 augustus 1993 tot oprichting van zes gewestelijke directies invordering der directe belastingen et tot vaststelling van hun ambtsgebied


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/1993
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1993
Pagina:18875
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1993

Periode van geldigheid van 01/09/1993 tot 31/12/2013
Opmerkingen Opgeheven bij het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (deze akte werd niet opgenomen in de databank; zie: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&nm=2013003439)