help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 juli 1980 tot wijziging van artikel 10 van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/1980
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1980
Pagina:9158
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking