help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 1974 houdende toekenning van een zogenaamde "weddeschaal van geselecteerde" aan de geslaagden voor de bij het Ministerie van Openbare Werken ingestelde examens voor verhoging in graad (rang 22)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/1974
Pagina:3955
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking