help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 februari 2005 houdende aanduiding, bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen aangaande tuchtstraffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/02/2005
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/2005
Editie:1
Pagina:8222
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/11/2004

Periode van geldigheid van 30/11/2004 tot ...