help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 mei 1927 tot goedkeuring van de overeenkomst ondertekend te Brussel op 30 september 1926 tussen België en Hongarije, betreffende de regeling van de Belgische schuldvorderingen en eisen tegenover de Hongaarse Regering voortvloeiende uit de afdelingen III, IV, V, VI en VII van deel X (economische bepalingen) van het Verdrag van Trianon van 4 juni 1920


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/05/1927
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/11/1929
Pagina:5306
Advies van de Raad van State --