help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 juli 1976 houdende invoeging van een artikel 36bis in het Veldwetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1976
Pagina:10072
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking