help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 november 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de gegevens over de huurders en van de structuur voor de fiches voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/2004
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/01/2005
Editie:1
Pagina:478
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/01/2005 tot ...