help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 mei 1982 tot wijziging van artikel 204 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verlenging van de duur van het mandaat van de werkende en plaatsvervangende rechters in handelszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/10/1982
Pagina:12737
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Artikel 1, lid 2 : 15/06/1983 (W 22/10/1982)