help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 oktober 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1977 betreffende het statuut van het militair personeel van het tijdelijk kader van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/10/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/11/1978
Pagina:14042
Advies van de Raad van State 13146
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1978

Periode van geldigheid van 01/08/1978 tot 30/08/2009
Opmerkingen Art. 10 van dit besluit heft het KB 10/08/1978 op (begrijp: trekt in). Dit artikel heeft definitief uitwerking gehad op 01/08/1978. De artikelen 1 tot 8 wijzigen het KB 24/09/1977. Die artikelen werden alle zonder voorwerp bij art. 11 van het KB 31/07/2009 dat in werking is getreden op 31/08/2009. Bijgevolg is het voorliggend besluit niet meer van toepassing vanaf die laatste datum.