help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 november 2002 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Koeweit inzake luchtvervoer, en [met] de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 april 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/11/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/2004
Editie:2
Pagina:80151
Advies van de Raad van State 32809
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/12/2004 tot ...