help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 juli 2004 betreffende de toetreding van België :
- tot het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, en tot het Reglement, gedaan te Washington op 2 december 1946 ;
- tot het Protocol, gedaan te Washington op 19 november 1956, bij het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, gedaan te Washington op 2 december 1946


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/09/2004
Editie:1
Pagina:67652
Advies van de Raad van State 36343
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/09/2004 tot ...