help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 oktober 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1969 houdende vaststelling van het organiek kader van het personeel van het Ministerie van Sociale Voorzorg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 juli 1971, 4 november 1971, 12 januari 1972, 15 mei 1973, 10 oktober 1973, 12 februari 1975, 17 oktober 1975 en 29 september 1976


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/1977
Pagina:321
Advies van de Raad van State U - D