help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van 25 november 2013 tot wijziging van artikel 5, 12, 14 en 15/1 van het besluit van de secretaris-generaal van 9 december 2008 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 25/11/2013
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 05/12/2013
Page:96075
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 15/12/2013 ("op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 3 en 4: op de dag van inwerkingtreding van artikel 2 van het ministerieel besluit van 22 november 2013 betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

Période de vigueur du 15/12/2013 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.