help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 juli 2004 houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Montreal op 17 september 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/09/2004
Editie:2
Pagina:66497
Advies van de Raad van State 34874
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking