help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 december 1994 betreffende de oprichting van de hoven van assisen van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, van de provincie Waals Brabant en van de provincie Vlaams Brabant + invoeging de wet van 16 juli 1993, artikelen 402bis, 402ter, 402quater, 402quinquies + wijziging van de wet van 3 april 1953, tabel III + wijziging van de wet van 2 juli 1975, artikel 1


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/1994
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1994
Pagina:32692
Advies van de Raad van State 23682
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking en zie artikel 7