help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 mei 2000 tot wijziging van de provinciewet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/05/2000
Editie:2
Pagina:18735
Advies van de Raad van State 29726
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking