help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 december 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1980 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de graden bij de Regie voor maritiem transport


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/1991
Pagina:8636
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking