help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 november 2003 tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen voor huisvestingskosten voor ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een opdracht in het buitenland vervullen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/2003
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/05/2004
Editie:1
Pagina:39351
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2001

Periode van geldigheid van 01/03/2001 tot ...