help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 mei 1989 tot uitvoering van artikel 3, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit van 13 januari 1989 betreffende de toekenning van een anciënniteitstoeslag aan oudere werklozen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/05/1989
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/06/1989
Pagina:9706
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking