help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Richtlijn van Toerisme Vlaanderen van 10 november 2010 op basis van de bepalingen van het besluit van 2 april 2004 van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristischrecreatieve projecten en strategische plannen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 10/11/2010
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/12/2010
Page:77976
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/11/2010 en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die ingediend worden vanaf 1 november 2010

Overgangsbepalingen: art. 27


Période de vigueur du 01/11/2010 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.