help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/1981
Nummer: 36bis
Aard van de akte: Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/01/1982
Pagina:37
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1981

Buitenwerkingtreding: al opgeheven vóór 01/01/2016 bij de CAO 10/12/2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten. Zie art. 1 van deze bij verklaarde verbindend CAO: "Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt, met ingang van 1 januari 2002, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981, betreffende de oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten." Deze CAO 10/12/2001 werd algemeen verbindend verklaard bij KB 04/09/2002 (BS 04/10/2002, p. 45136) maar werd niet opgenomen in de databank.

Periode van geldigheid van 01/12/1981 tot 31/12/2015
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 09/12/1981