help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 februari 1954, waarbij de Minister van Buitenlandse Zaken, met toepassing van artikel 5 van de wet van 26 juni 1953 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen en van de Bijlagen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zijn bevoegdheid om de hoedanigheid van vluchteling te erkennen, heeft overgedragen aan de Vertegenwoordiger in België van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1954
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 18/04/1954
Pagina:3124
Advies van de Raad van State --