help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 december 1950 houdende rangschikking in klassen der leden en medewerkers van de Raad van State met het oog op de toekenning van vergoedingen voor verblijfkosten, vastgesteld bij besluit van de Regent dd. 30 maart 1950 ten behoeve van het Rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1950
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 16/01/1951
Pagina:287
Periode van geldigheid van ... tot 02/06/1990