help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 februari 2003 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van koophandel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/02/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/2003
Editie:2
Pagina:11046
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2003

Periode van geldigheid van 01/04/2003 tot 01/03/2005