help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 houdende de samenstelling van raden en afdelingen van de Vlaamse Onderwijsraad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/09/1991
Pagina:20715
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1991

Periode van geldigheid van 01/09/1991 tot 01/09/1996