help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/12/2002
Pagina:58176
Advies van de Raad van State 33775
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 15: 01/01/2003 behalve :
De artikelen 9, 11, 2° en 14: 31/03/2003
De artikelen 3, 7, 1° en 13: 01/09/2003 voor alle motorvoertuigen, met uitzondering van de motorvoertuigen van de categorieën M2 en M3, bepaald in het technisch reglement van de auto’s, die gebruikt worden voor de bijzondere vormen van geregeld vervoer en die het bord voeren dat voorgeschreven is bij artikel 39bis, 1, van dit reglement, en de voertuigen M1, waarvoor de inwerkingtreding is bepaald op 01/09/2005
Artikel 10: 01/07/2004

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...