help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 11/10/2002
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/10/2002
Edition:2
Page:47808
Avis du Conseil d'Etat 33743
Entrée en vigueur / Effet 28/10/2002
Artikel 13: 19/10/2007
Artikelen 50 en 51: op de datum waarop de aanwijzing van de eerste aardgasnetbeheerder voor het Vlaamse distributienet in voege treedt
Artikel 54: 01/01/2003

Période de vigueur du 28/10/2002 au 01/01/2011