help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 januari 1978 tot bepaling van de algemene voorwaarden en van de modaliteiten van de afstand der afvalwaterzuiveringsinstallaties door de openbare besturen, de instellingen van openbaar nut en de intercommunale verenigingen aan de Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/1978
Pagina:2826
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking