help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 augustus 2002 houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/08/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/2002
Editie:1
Pagina:41038
Advies van de Raad van State 32392
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/01/2003
Art. 2: 17/09/2002
Art. 7 (artikel 19bis-11, § 2): 17/09/2002
Art. 7 (artikelen 19bis-11 tot 19bis-18 voor wat betreft de ongevallen die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van een andere Staat van de Europese Economische Ruimte of van een derde Staat waarvan het nationaal bureau is aangesloten bij het groenekaartsysteem): 20/01/2003 (KB 07/02/2003)


Periode van geldigheid van 17/09/2002 tot ...