help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen die van toepassing zijn op de personeelsleden van sommige overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/08/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/2002
Pagina:38563
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Artikel 1: op de datum waarop de personeelsformatie van het betrokken ministerie of de betrokken instelling van openbaar nut die de nieuwe loopbanen welke aan de niveaus 2+ en 1 verbonden zijn integreert in werking treedt en uiterlijk op 1 juni 1997
Artikel 2: op 1 mei 1999 voor de personeelsleden belast met de schoonmaak of bediening in de restaurants en op 1 januari 2000 voor de andere personeelsleden
Artikel 3: 01/09/1998
Artikel 4: 27/05/2000
Artikel 5: 01/01/2002