help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 maart 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/05/2018
Pagina:37707
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "op de dag van de benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector"