help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/07/2022
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/08/2022
Page:65525
Avis du Conseil d'Etat 71506
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Art. 2 tot 5, 1° tot 6°, 9° en 10°: te bepalen door de minister en uiterlijk op 23/12/2022. (art. 72, derde lid)
Art. 5, 11°: 01/01/2023 (art. 72, tweede lid)
Art. 5, 15°: te bepalen door de minister en uiterlijk op 23/12/2022. (art. 72, derde lid)
Art. 6 en 7 (lees: art. 10 en 11), in zoverre deze bepalingen art. 6.2/1.4 en 6.2/1.7 BVR 19/11/2010 wijzigen: “voor het eerst van toepassing op nieuwe projecten met startdatum vanaf 01/01/2023.” (art. 69)
Art. 14, 1° tot 3°: 01/01/2023 (art. 72, tweede lid)
Art. 14, 4°: 01/09/2022 (art. 72, eerste lid)
Art. 17:
-art. 17: 12/12/2022 (MBVO 28/12/2022, BS 11/01/2023)
-art. 17, in zoverre het art. 6.5.19, § 2, in het BVR 19/11/2010 invoegt, wat het VEKA betreft: 31/08/2022 (art. 68: “van toepassing vanaf de datum van de bekendmaking van dit besluit”)
Art. 27: 01/01/2023 (art. 72, tweede lid)
Art. 28, 1°: 01/01/2023 (art. 72, tweede lid)
Art. 28, 2°, in zoverre het art. 7.15.4, vierde lid, BVR 19/11/2010 wijzigt: “voor het eerst van toepassing op de overeenkomsten van renovatiekrediet die vanaf 01/01/2023 ondertekend worden.” (art. 70)
Art. 31 tot 36:
-art. 31 tot 34, in zoverre deze bepalingen art. 9.1.11, § 4, 9.1.12/2, 9.1.12/3 en 9.1.17, § 5, BVR 19/11/2010 wijzigen: “voor het eerst van toepassing op dossiers waarbij de melding of de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt ingediend vanaf 01/01/2023.” (art. 71)
-art. 31 tot 36: 01/01/2023 (art. 72, tweede lid)
Art. 54 tot 58: 01/09/2022 (art. 72, eerste lid)
Art. 60 (lees: art. 63) en 61 (lees: art. 64), 6° tot 8° en 11°, in zoverre deze bepalingen bijlagen III/2 en III/3 BVR 19/11/2010 wijzigen: “voor het eerst van toepassing op nieuwe projecten met startdatum vanaf 01/01/2023.” (art. 69)
Art. 65: 01/09/2022 (art. 72, eerste lid)
Art. 67: 12/12/2022 (MBVO 28/12/2022, BS 11/01/2023)
Art. 68: 31/08/2022 (art. 72, vierde lid: “datum van de bekendmaking”)

Période de vigueur du 31/08/2022 au ...