help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening van 18 juli 2002 tot wijziging van de verordening van 15 juli 1993 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/2002
Aard van de akte: Verordening van de Brusselse Agglomeratie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/2002
Editie:1
Pagina:34369
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Artikel 4: 01/01/2003

Periode van geldigheid van 17/08/2002 tot 13/01/2009
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.