help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 3 mei 2002 houdende instemming met de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika anderzijds, met de Bijlagen I tot X, met de Protocollen 1 en 2, en met de Slotakte, ondertekend in Pretoria op 11 oktober 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/2002
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/2002
Editie:2
Pagina:27828
Advies van de Raad van State 31404
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/06/2002 tot ...