help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 april 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/2002
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/2002
Pagina:22639
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 : 01/01/2002
Art. 2 : 01/09/2001

Periode van geldigheid van 01/09/2001 tot ...