help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 oktober 1980 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 26 oktober 1977 betreffende de medeverantwoordelijkheidsheffing in de sector melk en zuivelproducten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/10/1980
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/11/1980
Pagina:12858
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking