help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 juli 2001 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 21 juni 2001 tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/2001
Pagina:24706
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking