help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 mei 2001 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van tandartsspecialist in de orthodontie, alsook van stagemeesters en stagediensten in de orthodontie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/05/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/2001
Editie:1
Pagina:23746
  • 12/02/2019 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij MBFO 02/09/2013
Advies van de Raad van State 30456
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2002