help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot oprichting van het Commissariaat-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/2013
Pagina:52424
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2013

Periode van geldigheid van 01/03/2013 tot ...