help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 januari 1980 tot vaststelling van de bijdrage van de Staat voor de jaren 1979 en 1980, tot stijving van het gemeenschappelijk fonds B van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/01/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/1980
Pagina:2677
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1979 - 1980