help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1970 betreffende de keuring van en de handel in vlees van gevogelte


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/10/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/2000
Pagina:41322
Advies van de Raad van State 30308
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/12/2000 tot 01/01/2006